SVENSKA LUTAN

Om vår blogg

Den här bloggen är ämnad att ge information om hur lutan är utformad, dess ursprung och historia. Det mesta av denna information är av en mer grundläggande, introduktionsmässig art, men det finns stora möjligheter att förkovra sig vidare. Läs gärna mer om varje område genom att klicka på länkarna, eller lyssna på de vackra melodier vi tipsar om på bloggen.

Lutans kulturarv

Lutan var under en lång tid före 1900-talets början bortglömd, och annan musik fick företräde. Därför anser vi att det är viktigt att fortsätta föra ut historien om lutan, och att lyfta fram de musiker som förvaltar detta viktiga kulturarv.

Här i Sverige har vi den kända lutspelaren Evert Taube, som under 1900-talet gjorde lutan mer känd och uppskattad bland svenskarna. Och nu kommer det allt fler svenska lutenister, som fortsätter att sprida lutans melodier. En av dessa är Jakob Lindberg, som vi även skriver om på bloggen.

Går man utanför Sveriges gränser kan man också hitta flera framgångsrika lutspelare. Nigel North är en av de mest uppskattade nutida lutspelarna. Men vi behöver inte bara se till den västerländska delen av världen. Waed Bouhasson spelar på den arabiska lutan oud, och är mycket uppskattad över hela världen. Hon har också kommit hit till Sverige för att spela och föra fram lutan som instrument till en ny publik.

Förutom dessa viktiga lutenister, som står i främsta ledet med att lyfta fram lutan, så finns det också flera olika viktiga samfund som är värda att nämna. Vi har till exempel det engelska “Lute Society”, vars historia vi delvis beskriver i samband med biografin över Diana Poultons gärning. Detta sällskap har nu funnits i mer än sextio år, och fortsätter än i dag att framföra lutan och lutmusiken till allmänheten. De ger bland annat ut en tidskrift vid namn “Lute News” fyra gånger om året. De har även tusentals medlemmar som träffas flera gånger per år i England.

Även USA har ett samfund för lutans vänner, som heter “Lute society of America”. Det grundades 1966, alltså inte så långt efter den engelska föregångaren. Alla är här välkomna att bli medlemmar. De har också en tidskrift och håller seminarier två gånger per år.

Här måste vi också nämna Svenska Gitarr- och Lutasällskapet, som grundades 1968. Det är en förening som är öppen för alla med ett stort intresse för gitarr och luta. De anordnar varje år en festival med kurser inom luta och gitarr och har liksom övriga samfund en egen tidskrift, som heter “Gitarr och Luta”.

Musik är ett ämne som liksom mycket annat forskas och studeras på vid universitet. Detta är också viktigt för att vi ska kunna ha kvar information och även hitta ny sådan kring lutans historia. En av dessa är universitetet i Paris-Nanterre, där bland annat Wahoud Bouhasson har utbildat sig, som vi beskriver i bloggen.

Tillsammans sprider vi lutan och lutmusiken!