SVENSKA LUTAN

Lutans släkting gitarren

Lutan är egentligen ett samlingsnamn för många stråkinstrument, bland dem gitarren, som tillsammans med bland annat violiner, fioler och vevliran räknas till korthalsade lutor.

Gitarren har till skillnad från lutan endast sex strängar. Den har också en rak hals, medan lutans hals är vinklad. En annan framträdande skillnad är att gitarrens baksida är platt. Lutan har en mycket framträdande, rundad baksida. På framsidans övre del av gitarren finns ett runt, öppet hål, där saknas de intrikata mönster som är så signifikativa för lutans utseende.

I likhet med lutan är gitarren oftast framställd av trä, och dess strängar kan också vara gjorda av inälvor, även om de vanligaste strängmaterialen numera är nylon eller stål. Träet på gitarren brukar skyddas av ett lager lack, vilket ger gitarren dess glänsande utseende.

Lutorna kan ju delas in i en rad olika kategorier av instrument, som vi redan har nämnt. Men även gitarren kan delas in i underkategorier. Här brukar de flesta tänka på elgitarrer och akustiska gitarrer.

Bland de akustiska gitarrerna finns den klassiska, “spanska” gitarren, som oftast har syntetiskt framställda strängar. En annan populär grupp är den stålsträngade gitarren, vars utformning ger ett mer kraftfullt ljud. Den tredje typen av akustisk gitarr är jazzgitarren, som har en särskilt rundad övre form och även kan vara semiakustisk. Det innebär att den har en ljudbox och även elektriska “pickups”. De sistnämnda brukar kallas för mikrofoner men är egentligen inte det. Pickups fångar inte upp ljud, i stället plockar de upp svängningar i magnetfältet runt den magnetiska stålsträngen, och amplifierar dessa.

Elektriska gitarrer använder också pickups, som amplifierar ljudet från stålsträngarna och för det vidare till förstärkare. Här talar vi alltså om ett artificiellt, elektriskt skapat ljud till skillnad från det som frambringas ur den akustiska gitarren. Eftersom elgitarren framställer sitt ljud på det här viset krävs det ingen ljudlåda som i den akustiska varianten, en elektrisk gitarr kan ha en helt platt kropp och utformas mer efter bekvämlighet och spelbarhet för gitarristen.

Gitarren är ett välkänt och populärt instrument i samhället; det finns till och med spelautomater som har gitarren som tema. Förutom att spela på spelautomater, kan man också besöka https://unibetbonus.com/se/ för att hitta intressant underhållning.

Tusentals år bakåt i tiden har man spelat gitarrliknande instrument, som nu kallas “kordofoner”. Med kordofon menas en ljudlåda med översträckta strängar. Den äldsta bilden av en kordofon är 3300 år gammal och föreställer en bard med ett gitarrliknande instrument. Bilden är framställd i det gamla riket Anatolien.

Namnet “gitarr” kommer ursprungligen från Spanien där instrumentet benämndes “guitarra”. Detta namn har sedan anammats i olika europeiska språk, bland annat franskans “guitare” och engelskans “guitar”.

På 1200-talet använde man två olika gitarrer i Spanien; latinsk gitarr och morisk gitarr. Den sistnämnda var lik lutan på så vis att den hade en rundad baksida. Den hade också flera ljudhål på framsidan. Den latinska gitarren hade däremot bara ett hål i ljudplattan.

Under århundradenas gång har många olika typer av gitarrer uppfunnits och sedan fallit i glömska. Den moderna gitarren med dess kurviga form kan till slut sägas ha skapats i mitten av 1800-talet i Spanien.

Comments are currently closed.