SVENSKA LUTAN

De bästa lutmelodierna

Eftersom lutan har en lång, flertusenårig historia finns det många vackra lutmelodier. Lutan är också ett samlingsnamn för många olika sorters musikinstrument, till exempel indisk sitar och japansk samisen. Det vi oftast förknippar med lutmusik är en mer europeiskt centrerad sådan, särskilt verk från 1500-talet och framåt. Troligtvis eftersom det är därifrån många hämtade sin nyvaknade intresse och inspiration när lutmusiken fick en nyrenässans inom populärkulturen i början av 1900-talet. Men om man ska se till det mer vidare begreppet “lutmusik”, så är det alltså egentligen en varierad kompott man kan välja mellan.

Under 1500-talet gjordes stora förändringar i lutmusiken jämfört med tidigare. Man övergav det tidigare sättet att spela med plektrum, och gick i stället över till att spela med fingrarna. Man lade också till band på lutans greppbräda på lutans hals, och adderade ett femte strängpar till instrumentet. Vid den här tiden började man också att skriva ner musiken i tabulatur, vilket är ett notsystem där man visar hur musikern ska sätta fingrarna på lutan, i stället för att som i vanliga noter visa vilka toner musikern ska spela. Tabulaturen gör detta med hjälp av siffror och bokstäver som visar vilka band som ska hållas ner, och vilka strängar som ska slås.

I början av 1600-talet hade lutmakeriet utvecklats till nya höjder. Lutorna var nu mer smäckra och lätthanterliga, vilket gjorde det möjligt att framkalla nya toner och mer förfinad musik. Detta förhöjde lutans popularitet och gjorde att man började komponera mycket mer musik inom nya genrer. Samtidigt som lutorna byggdes om tonalt, lade man också till nya bassträngar. För att dessa skulle få plats på instrumentet var man tvungen att utöka storleken på lutans huvuddel. Dessa nya, modifierade lutor kom att benämnas ärkelutor.

På 1700-talet blev en mindre typ av ärkeluta populär bland Europas lutenister. Denna så kallade “theorbo-luta” gjorde på grund av sin utformning det nödvändigt att spela i en ny teknik, som i mångt och mycket liknade harpspelarens. Den nya tekniken innebar att man spelade med avhuggna ackord.

Lutans popularitet minskade under 1800-talet, men en ny våg av intresse kom på 1900-talet, där flera framgångsrika lutenister har fått lutan att återuppstå som instrument. Bland dessa finns Nigel North. Nedan kan du se några förslag på lutmelodier framförda av honom. En begåvad svensk lutenist är Jakob Lindberg, som har samarbetat med många musiker och framfört barock- och renässansmusik på luta.

Något man kan göra medan man sitter och lyssnar på dessa underbara melodier på luta, är att spela på Unibet online casino.

Följande låtar är framförda av bland annat den berömde lutenisten Nigel North.

 • Lady Rich, Her Galliard
 • Ein seer guter organistischer preambel
 • Come away, P.60
 • Concerto for Lute and two violins in D-major
 • Passacaille en sol mineur
 • Tarantela II
 • Moaxaja: Billadi askara min aadbi Llama
 • Comme sont longues la nuit et l’attente
 • Fantasia de mon triste desplaisir
 • Ricercare, no. 912
 • Melancholy Galliard
 • Suite in D Minor: I Prélude
 • Suite in F-flat Minor
 • Lute Suite in E Minor, BWV 996: IV. Sarabande
 • Dalasvit 2 (Dalecarlian Suite No. 2)
 • Solen glimmar
 • The Frog Galliard
 • Daniell Batchelar: Mounsier’s Almaine
 • Gregory Huwiet: Fantasie (1595)
 • La Pastorella Mia
 • A Toy: A toy for two Lutes
 • Fa-la-la-lan-le-ra

Comments are currently closed.