SVENSKA LUTAN

Author Archive

Lutans släkting gitarren

Lutan är egentligen ett samlingsnamn för många stråkinstrument, bland dem gitarren, som tillsammans med bland annat violiner, fioler och vevliran räknas till korthalsade lutor. Gitarren har till skillnad från lutan endast sex strängar. Den har också en rak hals, medan lutans hals är vinklad. En annan framträdande skillnad är att gitarrens baksida är platt. Lutan […]

De bästa lutmelodierna

Eftersom lutan har en lång, flertusenårig historia finns det många vackra lutmelodier. Lutan är också ett samlingsnamn för många olika sorters musikinstrument, till exempel indisk sitar och japansk samisen. Det vi oftast förknippar med lutmusik är en mer europeiskt centrerad sådan, särskilt verk från 1500-talet och framåt. Troligtvis eftersom det är därifrån många hämtade sin […]

Lutans historia och bruk

Lutan har en lång historia bakåt i tiden. Man brukar skilja mellan lutor med korta och långa halsar. De korthalsade lutorna brukar ses som en övergripande kategori där många moderna instrument inkluderas, till exempel gitarren, fiolen, lutan och vevliran. De långhalsade lutorna är en kategori som innehåller äldre instrument, som en “tanbur”, ett stråkinstrument med […]

Lutan som musikinstrument

Lutan har varit ett välkänt och uppskattat musikinstrument genom historien. Men hur ser det egentligen ut? För den som inte är musikaliskt bevandrad kan det vara svårt att veta hur en luta är formad, och hur man spelar på detta historiska instrument. Här kan du läsa om Jakob Lindberg, en framgångsrik lutenist, och även se […]

Framstående musikanter med lutan som instrument

Genom tiderna har det funnits många kända lutenister, det vill säga musiker som spelar på luta. Här följer några av de mest framgångsrika och berömda lutenisterna som finns i världen, både längre bak i historien och mer nutida musiker. Nigel North Nigel North är en brittisk lutenist som har hyllats som den bästa musikern på […]