SVENSKA LUTAN

Lutan – en blogg om ett vackert musikinstrument

Välkommen till bloggen om lutan och dess bakgrund. Här kan du läsa om berömda lutspelare, både svenska sådana och från andra länder. Du får också information om lutans utseende och historia, och hur den skiljer sig från andra stråkinstrument.

Lutan har en lång historia. Sammantaget ger bloggen en bakgrund till alla våra moderna stråkinstrument, och är en upplysande källa att läsa för att få en introduktion till många av de instrument vi idag använder, inom många moderna musikgenrer.

Musikinstrumentet lutan

Här finns en bra beskrivning av anatomin hos lutan, och hur dess speciella form kan frambringa de vackra tonerna vi kan höra i både moderna och historiska lut-melodier. Du kan också läsa om hur man spelar på en luta.

Kända lutspelare

Vi skriver också om kända lutenister, musiker som spelar på luta. Du får en kort introduktion till varje framstående musiker inom lutans värld, och kan läsa om deras liv och gärning. Vi nämner här bland annat Evert Taube, en känd skald inom den svenska lutans värld.

Historien bakom lutan

Här kan du läsa om lutans utveckling. Hur den har vandrat genom folk och världsdelar, och genom tidens gång för att till slut användas av europeiska och svenska musiker.

Bra lut-melodier att lyssna på

Vi går igenom en lång rad olika framgångsrika och uppskattade lutspelare, och ger tips på de bästa låtarna på luta som du kan lyssna på, för att koppla av eller när du gör annat.

Lite om gitarren

Eftersom gitarren är en nära släkting går vi också igenom en del om detta musikinstrument. Hur den skiljer sig från lutan, men också likheter. Du kan läsa om hur gitarren är uppbyggd och varför det går att få fram ljud ur en elektrisk gitarr, trots att den har en helt annan utformning än en akustisk variant. Vi delger också gitarrens historia, var gitarrens namn kommer ifrån och när den fick den utformning den har idag.